สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย - The Nephrology Nurses Association of Thailand | https://nnatnurse.org
23
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
VDO
5,716
สมาชิก
0
งานวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมวิชาการ Dialysis Review for Nurses 2023

ขอเชิญสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ

Holistic for Renal Replacement Therapy and Dialysis Review for Nurses 2023

โครงการประชุมรสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย วิชากาHolistic for Renal Replacement Therapy and Dialys..

สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง“บูรณาการและแลกเปลี่ยนเร..

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมอวานี ขอนแก่น

การประชุมวิชาการ

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการสามัญประจำปี 2565

สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ 12 - 13 พฤศจิกายน 2565 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์..

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565..

ขอเชิญประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

การอบรมเฉพาะทาง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เปิดหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติก..

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การบำบัดทดแทนไต

ข่าวรับสมัคร

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม รุ่นที..

รับสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม รุ่นที่ 29 ประจำปี 2566 ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศผู้มีสิทธิสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม (ครั้งที่2) รุ่นที่ 28..

รบกวนผู้เข้าสอบทุกท่าน อ่านคู่มือสำหรับผู้เข้าสอบ

การรับสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม (ครั้งที่2) รุ่นที่ 28 ประจ..

การรับสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม (ครั้งที่2) รุ่นที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2565