34
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
VDO
5,716
สมาชิก
0
งานวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันไตโลก

สุขภาพไตดีถ้วนหน้า ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง

กิจกรรมวันไตโลก

ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันไตโลก 2566

ประกวด MR, MS/MRS.Good Kidney Health Contest

ขอเชิญผู้สนใจ ที่มีอายุ 18-60 ปี ประกวด หรือส่งบุคคลเข้าร่วมประกวด MR, MS/MRS.Good Kidney Health Con..

การประชุมวิชาการ

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการสามัญประจำปี 2565

สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ 12 - 13 พฤศจิกายน 2565 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์..

การอบรมเฉพาะทาง

ศูนย์โรคไต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล..

(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 9

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช รับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการบำบัดทดแทนไต(ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

ข่าวรับสมัคร

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม รุ่นที..

รับสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม รุ่นที่ 29 ประจำปี 2566 ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศผู้มีสิทธิสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม (ครั้งที่2) รุ่นที่ 28..

รบกวนผู้เข้าสอบทุกท่าน อ่านคู่มือสำหรับผู้เข้าสอบ

การรับสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม (ครั้งที่2) รุ่นที่ 28 ประจ..

การรับสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม (ครั้งที่2) รุ่นที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2565