bandar togel
สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย - The Nephrology Nurses Association of Thailand | https://nnatnurse.org
70
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
VDO
5,716
สมาชิก
0
งานวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ส่งผลงานบทคัดย่อผลงานวิจัย/ CQI / นวั..

วันที่ 19 – 20 ตุลาคม พ.ศ.2567 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาในการส่งผลงานได้ตั้งแต่บัด..

ขอเชิญสมาชิกส่งผลงาน และแบบประวัติเพื่อเสนอขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น วาระครบรอบ 2..

ขอเชิญสมาชิกส่งผลงาน และแบบประวัติเพื่อเสนอขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น วาระครบรอบ 25 ปี สมาคมพยาบาลโรคไ..

ประกาศผลการคัดเลือกงานวิจัย

ผลงานวิจัยทีได้รับคัดเลือกในการนำเสนองานประชุมวิชาการ ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : บริการพยาบาลนิยามใหม่เพื..

การประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการ Bridging Continuums: Uniting Renal Care for CKD, Dialysis and Kidn..

ประชุมวิชาการ Bridging Continuums: Uniting Renal Care for CKD, Dialysis and Kidney Transplant ระหว..

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2567 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย และเนื่องในวาระส..

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2567 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย และเนื่องในวาระสมาคมพยาบาลโรคไตแห่ง..

Practical use of Therapeutic Apheresis Training Program

การประชุมวิชาการ สมาคมอะเฟอรีซิส (ประเทศไทย) ร่วมกับสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย Practical use of ..

การอบรมเฉพาะทาง

ข่าวรับสมัคร

รับสมัคร หน่วยไตและไตเทียม ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วม..

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง คณะแพทยศาสตร์ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต Program of Nursing ..

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม รุ่นที..

รับสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม รุ่นที่ 29 ประจำปี 2566 ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศผู้มีสิทธิสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม (ครั้งที่2) รุ่นที่ 28..

รบกวนผู้เข้าสอบทุกท่าน อ่านคู่มือสำหรับผู้เข้าสอบ