bandar togel
สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย - The Nephrology Nurses Association of Thailand | https://nnatnurse.org

การประชุมวิชาการ

Practical use of Therapeutic Apheresis Training Program

(0)

การประชุมวิชาการ สมาคมอะเฟอรีซิส (ประเทศไทย) ร่วมกับสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย Practical use of ..

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9..

(0)

รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00-16.30 น. โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ ..

ครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-..

(0)

- รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00-16.30 น. โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก..

โครงการ การจัดการข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ทางกา..

(0)

- รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00-16.30 น. โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ รับสมัค..

โครงการ การจัดการข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ทางกา..

(0)

- รุ่นที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00-16.30 น. โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท รับส..

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9..

(0)

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต ครั้งที่ 1/2..

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเพื..

(0)

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ทางการพยาบาล และคุณภาพชีวิ..

โปสเตอร์รายละเอียดงานประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศ..

(0)

Dialysis Review for Nurses and Holitic for renal Replacement Therapy 2024 วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ ..

โปสเตอร์รายละเอียดงานประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศ..

(0)

งานประชุมวิชาการ Dialysis Review for nurses and Holistic for Renal Replacement Therapy 2024 วันที่..

ประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต เรื่อง Dialysis..

(0)

สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต เรื่อง Dialysis Revi..

ประชุมวิชาการ CKD Weekend 2023

(0)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2566 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไ..

(0)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2566 ของสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

โครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย เรื่อง Man..

(0)

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง Moving Forward to Clinical Aphere..

(0)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ-บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพ..

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9..

(0)

ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการของสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 4-6

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9..

(0)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ตารางประชุมวิชาการประจำปี 2566

(0)

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการสามัญประจำปี 2565

(0)

สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ 12 - 13 พฤศจิกายน 2565 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์..

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งปร..

(0)

ขอเชิญประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

The Best vs real Practice in Nephrology

(0)

The Best vs. real Practice in Nephrology: How to Fill the Gap 26-28 สิงหาคม 2565

ตารางประชุมวิชาการ 2565

(0)

ตารางประชุมวิชาการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2565