การอบรมเฉพาะทาง

ศูนย์โรคไต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉ..

(0)

(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 9

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช รับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพา..

(0)

สาขาการบำบัดทดแทนไต(ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มห..

(0)

การบำบัดทดแทนไต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มห..

(0)

การบำบัดทดแทนไต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ..

(0)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การบำบัดทดแทนไต(รุ่น๗)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เปิดหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา..

(0)

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การบำบัดทดแทนไต