การอบรมเฉพาะทาง

ศูนย์โรคไต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต


 
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
410.85 KB ดาวน์โหลด