bandar togel
สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย - The Nephrology Nurses Association of Thailand | https://nnatnurse.org

การประชุมวิชาการ

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566
ครั้งที่ 1
รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566     เวลา 08.00-16.30 น. โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 1
หน่วยการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 7 หน่วยคะแนน
วันลงทะเบียนปกติวันสุดท้าย     20 เม.ย. 2023
วันลงทะเบียนล่าช้าวันสุดท้าย    20 เม.ย. 2023
วันที่ประชุม                           วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566
สถานที่           โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
หมายเหตุ         ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 เมษายน 2566
URL สำหรับบุคคลทั่วไปลงทะเบียน
http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/regist-member/73
 
URL สำหรับองค์กรลงทะเบียน
http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/organization-login/73

รุ่นที่ 2  วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566  เวลา 08.00-16.30 น. โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2
หน่วยการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 7 หน่วยคะแนน
วันลงทะเบียนปกติวันสุดท้าย     20 เม.ย. 2023
วันลงทะเบียนล่าช้าวันสุดท้าย    20 เม.ย. 2023
วันที่ประชุม วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566
สถานที่ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
หมายเหตุ         ขอชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 เมษายน 2566
URL สำหรับบุคคลทั่วไปลงทะเบียน
http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/regist-member/74
URL สำหรับองค์กรลงทะเบียน
http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/organization-login/74

รุ่นที่ 3  วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566     เวลา 08.00-16.30 น. โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 3
หน่วยการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 7 หน่วยคะแนน
วันลงทะเบียนปกติวันสุดท้าย     10 มิ.ย. 2023
วันลงทะเบียนล่าช้าวันสุดท้าย    10 มิ.ย. 2023
วันที่ประชุม      วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566
สถานที่           โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น
หมายเหตุ         ขอชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2566
URL สำหรับบุคคลทั่วไปลงทะเบียน
http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/regist-member/75
URL สำหรับองค์กรลงทะเบียน
http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/organization-login/75
ใบลงทะเบียน รุ่นที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์
ใบลงทะเบียน รุ่นที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดการจองห้องพัก โรงแรมปรินซ์พาเลซ กทม ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดการจองห้องพัก โรงแรมกรีน ขอนแก่น ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน รุ่นที่ 1 วันที่ 29 เมษายน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน รุ่นที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
โครงการประชุมวิชาการ รุ่น 1-3 ดาวน์โหลดไฟล์
ใบลงทะเบียน รุ่นที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์
หนังสือเชิญประชุม รุ่นที่ 1-3 ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน รุ่น 3 วันที่ 24 มิถุนายน 25ุุ66 ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
123.62 KB ดาวน์โหลด
124.39 KB ดาวน์โหลด
247.41 KB ดาวน์โหลด
254.71 KB ดาวน์โหลด
93.27 KB ดาวน์โหลด
92.51 KB ดาวน์โหลด
129.11 KB ดาวน์โหลด
126.44 KB ดาวน์โหลด
128.19 KB ดาวน์โหลด
100.77 KB ดาวน์โหลด