bandar togel
สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย - The Nephrology Nurses Association of Thailand | https://nnatnurse.org

การประชุมวิชาการ

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 รุ่นที่ 4 วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กทม

URL สำหรับบุคคลทั่วไปลงทะเบียน
http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/regist-member/76
 
URL สำหรับองค์กรลงทะเบียน
http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/organization-login/76

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 รุ่นที่ 5 วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กทม

URL สำหรับบุคคลทั่วไปลงทะเบียน
http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/regist-member/77
 
URL สำหรับองค์กรลงทะเบียน
http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/organization-login/77
 

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 รุ่นที่ 6 วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

 
URL สำหรับบุคคลทั่วไปลงทะเบียน
http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/regist-member/78
 
URL สำหรับองค์กรลงทะเบียน
http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/organization-login/78

 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท 
ลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566
หนังสือเชิญประชุม ดาวน์โหลดไฟล์
โครงการประชุมวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์
ใบลงทะเบียน รุ่นที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์
ใบลงทะเบียน รุ่นที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์
ใบลงทะเบียน รุ่นที่ 6 ดาวน์โหลดไฟล์
จองห้องพักโรงแรมปรินซ์พาเลซ ดาวน์โหลดไฟล์
จองห้องพักแคนทารีฮิลล์ ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน รุ่น 5 วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน รุ่น 6 วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน รุ่นที่ 4 วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
154.74 KB ดาวน์โหลด
147.39 KB ดาวน์โหลด
126.02 KB ดาวน์โหลด
125.41 KB ดาวน์โหลด
126.11 KB ดาวน์โหลด
679.79 KB ดาวน์โหลด
142.23 KB ดาวน์โหลด
99.28 KB ดาวน์โหลด
89.72 KB ดาวน์โหลด
92.19 KB ดาวน์โหลด