bandar togel
สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย - The Nephrology Nurses Association of Thailand | https://nnatnurse.org

การประชุมวิชาการ

โครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย เรื่อง Management and Leadership for Nephrology Nursing Practice

สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ
เรื่อง Management and Leadership for Nephrology Nursing Practice Conference
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
และเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2566  
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566  ณ วัดป่าท่าน้ำ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี


โครงการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เรื่อง Management and Leadership for Nephrology Nursing Practice
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
ลงทะเบียนปกติถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
URL สำหรับบุคคลทั่วไปลงทะเบียน
http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/regist-member/79
URL สำหรับองค์กรลงทะเบียน
http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/organization-login/79
 

รายละเอียดเรื่องที่หักอยู่ระหว่างดำเนินการ 
กำหนดการประชุมวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์
หนังสือเชิญประชุม ดาวน์โหลดไฟล์
ใบลงทะเบียน ดาวน์โหลดไฟล์
โครงการประชุมวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์
การจองห้องพัก ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน ดาวน์โหลดไฟล์
กำหนดการรวมงานกฐิน ดาวน์โหลดไฟล์