bandar togel
สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย - The Nephrology Nurses Association of Thailand | https://nnatnurse.org

การประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต เรื่อง Dialysis Review for Nurses 2024

สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยขอเชิญสมาชิก และผู้สนใจประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต เรื่อง Dialysis Review for Nurses 2024
โครงการประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต เรื่อง Dialysis Review for Nurses 2024
คะแนน                               รอหน่วยการศึกษาจากสภาการพยาบาล
วันลงทะเบียนปกติวันสุดท้าย     5 ม.ค. 2024
วันลงทะเบียนล่าช้าวันสุดท้าย    15 ม.ค. 2024
วันที่ประชุม                          วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่                               ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                            ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มกราคม 2567
URL สำหรับบุคคลทั่วไปลงทะเบียน
http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/regist-member/82
 
URL สำหรับองค์กรลงทะเบียน
http://tnns.ceamanage.com/members-seminars/organization-login/82

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต เรื่อง Dialysis Review for Nurses 2024
https://drive.google.com/file/d/1rbwPQgntg8nIH6jIAdtAbhjjzwc5I2fC/view?usp=sharing

 
โครงการประชุมวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์
หนังสือเชิญประชุม ดาวน์โหลดไฟล์
ใบลงทะเบียน ดาวน์โหลดไฟล์
จองห้องพักโรงแรม ดาวน์โหลดไฟล์